Hospodářská odvětví Ústeckého kraje

Ústeckém kraji nalezneme několik odlišných krajinných typů. Nachází se zde nížiny s převahou zemědělství – Lounsko a Litoměřicko, pánevní oblasti s ryze průmyslovou činností a pak hornaté oblasti Krušných hor, Českého středohoří a Doupovských vrchů. Dalo by se říci, že obecně je tento kraj zaměřen především na těžký průmysl. V podkrušnohorské pánevní oblasti jsou stále bohatá naleziště hnědého uhlí, která pravděpodobně budou tvořit jeden z nejvýznamnějších surovinových a energetických zdrojů v České republice. Hnědé uhlí využívají zejména tepelné elektrárny, postavené v blízkosti hnědouhelného revíru. Jsou to elektrárny Tušimice, Tisová, Prunéřov, Počerady a Ledvice.

S těžbou hnědého uhlí se již v dobách socialismu zde významně rozvíjel i chemický průmysl. Největší rafinerii ropy najdeme v Záluží u Mostu, která zpracuje 120 tisíc barelů ropy denně. Na její produkty navazuje zpracovatelský chemický průmysl v blázkém okolí. Vyrábí se zde amoniak, vodík, kyslík, polymery, topné oleje, motorová paliva, umělá hnojiva a další. V Ústí nad Labem se dodnes vyrábí epoxidové pryskyřice, chlor, hydroxid sodný, barviva, umělé drahokamy, vodík a další. Dlouholetou tradicí výroby v Ústí nad Labem jsou i prací prostředky, zubní pasty, kosmetika a motorová bionafta. V Lovosicích zas dlouhá léta vyrábí umělá hnojiva a viskózová textilní vlákna.

V Ústeckém kraji jsou hojně zastoupena i další průmyslová odvětví. Ve Štětí najdete významný papírenský komplex, který vyrábí ceninový papír, novinový papír, strojově hlazené papíry, pytlové papíry, speciální papír a další výrobky např. z recyklovaného sběrového papíru. V Čížkovicích se nachází cementárna, ve Varnsdorfu textilní průmysl s bohatou historií, v Chomutově a v Povrlech průmysl železných kovů a mědi a v Teplicích keramický průmysl.

Na úrodné a prosluněné půdě Žatecka se pěstuje chmel, v Žatci, v Litoměřicích a ve Velkém Březně jsou vybudovány pivovary. V regionu Roudnice nad Labem a Velkých Žernosek je zastoupeno vinařství a v příměstských zónách Žatce, Lovosic, Teplic a Ústí nad Labem se nově budují  různá lehká odvětví průmyslu. Bohužel však i přes velký počet pracovních příležitostí region Ústeckého kraje vykazuje nejvyšší nezaměstnanost v celé republice.

Turistický magazín