Geografie Ústeckého kraje

Rozsáhlé pohoří Krušných hor vytváří hranici s Německem, přičemž Krušné hory pokračují dál do Karlovarského kraje. Nejvyšší bod Ústeckého kraje leží na jihovýchodním svahu Klínovce, pouze o 19 metrů níže, než jeho vrchol, který spadá již do Karlovarského kraje. V severní části Ústeckého kraje se rozkládá pásmo Labských pískovců, což je unikátní přírodní scenérie skalních měst, věží a soutěsek. 

Posledním rozsáhlým pohořím, která vyplňují většinu území kraje, je České středohoří s nejvyšší větrnou horou Milešovkou. Naopak nejnižší bod tohoto územního celku se nachází na hladině Labe u Hřenska, kde opouští naše území. Je to ve výšce 113 m n.m.

V kraji je zřízeno několik chráněných krajinných oblastí a přírodních parků, z nichž nejvýznamnější je Národní park České Švýcarsko a Labské pískovce.

Z vodstva jsou největšími říčními toky Labe a jeho dva přítoky Ohře a Ploučnice.

Turistický magazín