Doprava v Ústeckém kraji

Důležitou dopravní tepnou je řeka Labe. Skrze Labe je propojena Česká republika se Severním mořem a lodní doprava po Labi je v republice nejvyužívanějším lodním dopravním kanálem. Podél Labe vede také železniční trať z Prahy do Drážďan a rovněž mezinárodní silnice a budoucí dálnice D8, která vede stejným směrem.

Železniční doprava se koncentruje především do moderních linek z Děčína do Kadaně a z Ústí nad Labem do Litvínova. Dále je velmi využíván IV. železniční koridor, který prochází Ústím nad Labem a dále směřuje do Německa. Podél druhého břehu Labe směřuje další vytížená železniční trať z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem, která je především zásadní pro nákladní vlakovou dopravu.

Autobusová doprava prochází již dlouhá léta vážnou krizí, která souvisí s dominantním postavením jednoho dopravce. V poslední době proběhla sada výběrových řízení pro 12 oblastí, kde byly uzavřeny smlouvy na období od roku 2015 do roku 2024.

Turistický magazín